«
  
»
(v=raiz) v12 + v75 + v108


RESOLVENDO

Utilizamos a fatoração para resolver:
12 | 2
  6 | 2
  3 | 3
  1 |
\( \sqrt{12} = 2\sqrt{3} \)
75 | 3
25 | 5
  5 | 5
   1|
\( \sqrt{75} = 5\sqrt{3} \)
108 | 2
 54  | 2
  27 | 3
   9  | 3
   3  | 3
   1
\( \sqrt{108} = 6\sqrt{3} \)
Portanto:
\( 2\sqrt{3} + 5\sqrt{3} + 6\sqrt{3} \)
\( 13\sqrt{3} \)TAREFAS SIMILARES: